Loomade heaolu tagamine transpordil

Peale ja mahalaadimise seadmed

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Vahendid ja menetlused

* Peale- ja mahalaadimise vahendid, kaasa arvatud ruumide põrand, peavad olema konstrueeritud ja ehitatud ning neid tuleb korras hoida ja kasutada nii, et:

a) vältida vigastusi ja kannatusi ning minimeerida ärritust ja piina loomade liikumisel ning tagada loomade ohutus. Eelkõige ei tohi põrand olla libe ning külgkaitsed peavad takistama loomade põgenemist;

b) need peavad olema puhtad ja desinfitseeritud.

* Rampide suurim lubatud kaldenurk on 20 kraadi, see tähendab 36,4 % kaldu horisontaali suhtes sigade, vasikate ja hobuste puhul, ja 26 kraadi 34 minutit, see tähendab 50 % kaldu horisontaali suhtes lammaste ja veiste, välja arvatud vasikate, puhul. Kui kallak on järsem kui 10 kraadi, see tähendab 17,6 % horisontaali suhtes, tuleb rambid kinnitada süsteemiga, mis on varustatud liistudega, mis võimaldavad loomadel ohutult ja raskusteta üles või alla ronida;

* Tõstelavadel ja ülemistel korrustel peavad olema kaitsepiirded, vältimaks loomade kukkumist või põgenemist peale- ja mahalaadimise toimingute ajal.

* Loomadega samas veovahendis veetavad kaubad peavad olema paigaldatud nii, et nad ei põhjusta loomadele vigastusi, kannatusi ega piina.

*  Peale- ja mahalaadimisel peab olema tagatud nõuetekohane valgustus.

* Kui loomadega konteinerid paigaldatakse veovahendis üksteise peale, tuleb rakendada vajalikke ettevaatusabinõusid, et:

a) vältida, või kodulindude, küülikute või karusloomade puhul, piirata uriini ja väljaheidete langemist allpool asuvatele loomadele;

b) tagada konteinerite stabiilsus;

c) tagada, et ventilatsioon ei oleks takistatud.


<< Tagasi / Järgmine leht >>