Loomade heaolu tagamine transpordil

Sigade transport

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Raudtee- ja autotransport

Kõikidel sigadel peab olema võimalus vähemalt loomulikus asendis pikali heita ja püsti tõusta seisvasse asendisse. Nende minimaalsete nõuete täitmiseks ei tohiks umbes 100 kg kaaluvate sigade laadimistihedus ületada 235 kg/m2. Sigade tõust, suurusest ja füüsilisest seisundist võib olla tingitud, et eespool nimetatud minimaalset nõutavat pindala tuleb suurendada; samuti võib osutuda vajalikuks maksimaalne 20 % suurendamine sõltuvalt ilmastikutingimustest ja veo kestusest.

 

Õhutransport

Laadimistihedus peab olema suhteliselt suur, et välistada vigastusi õhkutõusmisel ja maandumisel või turbulentsuse korral, kuigi kõigil loomadel peab olema võimalus pikali heita. Laadimistiheduse üle otsustamisel tuleb arvesse võtta kliimat, kogu veo kestust ja saabumise aega.
EFSA soovitused sigade veol.

Sead tuleks näljutada enne vedu. Vesi peaks olema pidevalt kättesaadav loomadele farmides, kogumiskeskustes ning peatuspaikades.  Üle 8 tunni kestval transpordil  peaks vett andma loomadele peatuspaikades, Kui veovahend pidevalt liigub, ei ole vaja loomadele vett pakkuda, kuna viimased uuringud on näidanud, et loomad veovahendi liikumise ajal ei joo.


<< Tagasi / Järgmine leht >>