Loomade heaolu tagamine transpordil

Hobuste transport

                                                                                                                               Prindi see lehekülgMärkus: Pikaajalise veo korral peab varssadel ja noorhobustel olema võimalik pikali heita

Kõnealused arvud võivad varieeruda maksimaalselt 10 % täiskasvanud hobuste ja ponide puhul ning maksimaalselt 20 % noorhobuste ja varssade puhul, sõltudes mitte ainult hobuste kaalust ja suurusest, vaid ka nende füüsilisest seisundist, ilmastikutingimustest ja eeldatavast veo kestusest.

 

EFSA arvamus hobuste veo kohta.

Hobused erinevad oluliselt teistest tavaliselt transporditavatest põllumajandusloomadest nagu lambad ja veised just loomade vahelise käitumise osas ja seda just eriti agressiivsuse taseme osas. Hobustel on suhteliselt suured raskused tasakaalu säilitamisega veovahendi kiiruse järsu muutmise korral just nende suure kasvu tõttu. Nende puhul on tegemist suhteliselt kõrge vigastuste riskiga kõikide vedude puhul ja kurnatusega pikkade vedude järgselt. Hobuseid tuleks vedada eraldatuna. Sellest võib erandi teha vaid märade puhul, keda veetakse koos varsaga ning grupina koos elama harjunud poolmetsikute hobuste ning ponide puhul, kes on elanud sotsiaalse grupina. Sellise ponide grupi maksimum suurus võib olla 4 ELi õigus kohaselt. Hobustel võib olla probleeme termoregulatsiooniga eriti kuumade ilmade puhul.

Seetõttu hobuseid tuleks vedada individuaalsetes sulgudes v.a. eespool toodud erandid kõikide vedude puhul.  Kuna veovahendist tulenevad vigastumise riskid on hobuste puhul väga suured ning  nad on temperatuuri stressile väga tundlikud, siis eraldamiseks kasutatavad vahendid peaks eraldama loomad üksteisest, samas ei tohi halvendada ventilatsiooni veovahendis.


<< Tagasi / Järgmine leht >>