Loomade heaolu tagamine transpordil

Loomade veoeelne ja –aegne hooldamine ja kohtlemine

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

*  Keelatud on:

a) loomi käe või jalaga lüüa;

b) muljuda looma tundlikke kehaosi, põhjustades tarbetut piina või kannatusi;

c) riputada loomi mehaaniliste vahenditega üles;

d) tõsta või tõmmata loomi peast, kõrvadest, sarvedest, jalgadest, sabast või karvast hoides või kohelda nii, et see põhjustab neile liigset valu või kannatust;

e) kasutada keppe või muid terava otsaga vahendeid;

f) teadlikult takistada looma, keda juhitakse või viiakse läbi mistahes osa, kus loomi hooldatakse.* Elektrilööke andvate vahendite  kasutamist tuleb piirata nii palju kui võimalik. Igal juhul võib neid vahendeid kasutada ainult täiskasvanud veiste ja täiskasvanud sigade puhul, kes keelduvad liikumast ja ainult siis, kui neil on ees ruumi, kuhu liikuda. Elektrilöögi kestus ei tohi ületada 1 sekundit, need peavad olema nõuetekohaste vahedega ja neid tohib anda ainult tagakeha lihastesse. Kui loom ei reageeri, ei tohi kasutada korduvaid elektrilööke.

* Turud ja kogumiskeskused peavad olema varustatud seadeldistega loomade vajaduse korral lõastamiseks. Loomad, kes ei ole lõastamisega harjunud, tuleb jätta lahti. Loomadel peab olema juurdepääs veele.

* Loomi ei tohi lõastada sarvedest ega ninarõngast, samuti ei tohi nende jalgu kokku siduda. Vasikatele ei tohi panna suukorvi. Koduhobuslased, kes on vanemad kui kaheksa kuud, peavad kandma vedamise ajal päitseid, välja arvatud väljaõpetamata hobused. Kui loomad tuleb lõastada, peavad nöörid, köied ja muud kasutatavad vahendid olema:

a) piisavalt tugevad, et nad tavapärastes veotingimustes ei katkeks;

b) sellised, et loomadel oleks vajadusel võimalik pikali heita, süüa ja juua;

c) valmistatud viisil, mis minimeerib kägistamise või vigastamise ohu, ja selliselt, et loomi oleks võimalik kiiresti vabastada.

 << Tagasi / Järgmine leht >>