Loomade heaolu tagamine transpordil

Loomade käitumine

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Erinevatel loomaliikidel – sigade, lammaste ja veiste on erinev käitumine. Loomakäitumist mõjutavad tema põhiinstinktid. Erinevad loomaliigid reageerivad erinevatele ärritustele erinevalt.
Veised
on üsna sotsiaalsed loomad. Veis võib ära tunda kuni 90 teist veist. Kui erinevad veiste grupid kokkupanna, siis esialgselt toimub võitlemine, kuni sotsiaalne kord uuesti paika saab. Veiste grupis on alati mõned liidrid ning seetõttu on veiste karja kergem suunata, sest teised tulevad järele. Veised näevad ette ja külgedele, kuid kõige paremini näevad nad enda ette. Seljataga on veistel pime ala. Veistel on ka hea lõhnataju ja kuulmine.
Lambad on väga närvilised ja arglikud loomad. Nad teavad, et kiskja ründab grupist eraldunud looma ja sellepärast on neil tugev karjainstinkt. Lammastel on lai panoraamiline vaateväli. Kuid ka neil on pimetsoon. Ka neil on hea lõhnataju ja kuulmine.
Sigadel
on väga hea lõhnataju. Sead on veidi lühinägelikud. Nad näevad igas suunas, kuid mitte seljataha. Sead on ohukorral valmis ennast kaitsma.


Joonis: Pildil on veise põgenemistsoon (modifitseeritud õpiobjekti autori poolt)

Loomadega tegelemine muudab loomad alati aktiivsemateks ja ärevamateks. Kõigil loomaliikidel on üks ühine omadus, nende ümber on kujutletav ala, mida nimetatakse põgenemistsooniks. Seda tsooni saab ära kasutada looma liikuma ajamisel. Looma tuleb juhtida looma nägemispiirkonnas. Oluline on et loomale ei mindaks liiga lähedale ning neile ei tohi läheneda liiga kiirest sest, siis üritab loom ära joosta.

Palun vaadake järgnevaid videoklippe loomade ajamisest.
<< Tagasi / Järgmine leht >>