Loomade heaolu tagamine transpordil

Euroopa Nõukogu tapaloomade kaitse konventsioon

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest nende tapmisel kohaldub hobuste, veiste, sigade, küülikute ja kanade vedamise kohta tapamajja, nende tapaeelsele pidamisele tapamajas, nende fikseerimise, uimastamise ja tapmise kohta.

Konventsioon jõustus 11. Juunil 1982. aastal. Sellega on liitunud 25 riiki. Eesti on 1.aprill 2008 allkirjastanud ja 16.5.2008 ratifitseerinud konventsiooni. Konventsioon on jõustunud Eesti suhtes 17.11.2008. aastal.

      

Pildid: Sirje Jalakas

<< Tagasi / Järgmine leht >>