Loomade heaolu tagamine transpordil

Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest rahvusvahelisel transpordil

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Euroopa Nõukogu konventsioon loomade kaitsest rahvusvahelisel transpordil esitab üldised nõuded elusloomade rahvusvahelisele transpordile, loomade ettevalmistamisele laadimiseks ja mahalaadimiseks, samuti veovahendile, loomade ettevalmistamisele veoks, veterinaarjärelevalvele, loomade kohtlemisele, sertifikaatidele ning esitab erinõuded loomade veoks maantee-, õhu-, mere- ja raudteetranspordiga.

Ajakohastatud konventsioon jõustus 14. märtsil 2006. aastal. Sellega on liitunud 11 riiki. Eesti on 1. aprillil 2008. aastal allkirjastanud ning 16. mail 2008. aastal ratifitseerinud konventsiooni. Konventsioon on jõustunud Eesti suhtes 17.11.2008. aastal.

<< Tagasi / Järgmine leht >>