Loomade heaolu tagamine transpordil

Enesekontroll

                                                                                                                               Prindi see lehekülg

Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Klikkides järgneval lingil avaneb teadmiste enesekontrolliks test.
Edukat testimist!
Loomade_heaolu test.htm